Quick Enquiry

  How Much Does a Chin And Jaw Surgery Cost In India?

  June 9, 2018

  What is Chin Surgery and Jaw Surgery Cost in India?

  Chin and Jaw Surgery

  Chin Surgery also called as Genioplasty . Jaw Surgery is also called as orthognathic Surgery.

  Chin and Jaw correction surgery is done for correction of different problem of shape, size and deformity correction.

  What is the Purpose of Chin and Jaw surgery?

  It is done for reduction and augmentation of chin and jaw. Reduction of chin and jaw is caused by removing part of bone. Similarly augmentation surgery is done by adding either bone or jaw and chin implant.

  This surgery is done under either local anaesthesia or general anaesthesia.

  This surgery needs complete evaluation and proper planning before execution.

  There are different problems of jaw which are treated by different kind of genioplasty or orthognathic surgery like-

  Sliding Genioplasty

  sagital split osteotomy of jaw
  De enda hindren för användning av dessa läkemedel är den ökade hjärtrisken vid aktivering av den sexuella funktionen och den ständiga obligatoriska administreringen av organiska nitrater. I dessa fall är Impaza mildare och säkrare, jämförbar i effektivitet med Viagra, Cialis och Levitra. Det beställa viagra kan användas tillsammans med dem i särskilt allvarliga fall för ömsesidig förstärkning av effekten. När de tas under en längre tid kan de leda till att den sexuella funktionen återställs och normaliseras hos ett antal patienter.
   

  Every procedure needs different implant, time, technique, anaesthesia and post operative care. Depending upon the cost of implant and other factors surgery cost will vary from 70 thousands to 1.5 lakh rupees.Surgery which is done under local anaesthesia is cheaper than that done in general anaesthesia.

  You need to consult with a good plastic surgeon for evaluation.

  Posted in Facial Plastic Surgery by South Delhi Cosmetic Clinic
  × How can I help you?
  Address :
  D-738 basement, Near, Market No-2, Chittaranjan, New Delhi,
  Delhi,
  New Delhi - 110019
  India.
  9811827580